Услови за индексирање

 • Веб страницата активно да работи минимум 6 месеци
 • Во моментот на аплицирање да се достават Google Analytics извештаи за последните 3 месеци (3x .pdf)
 • Во секој од последните 3 месеци веб страницата треба да има минимум 300 000 посети (visits) месечно или во просек околу 10 000 посети дневно (180 000 посети месечно за страници со содржини од една само категорија, на пример: автомобили, храна, здравје, ракомет, технологија, итн.)
 • Да се објавуваат минимум 60 статии / вести месечно
 • Да се достават одделни RSS канали за сите категории и поткатегории
 • Во RSS каналите потребно е да постојат линкови кон мали верзии на сликите од вестите
 • Датумот и времето на објавување на статиите / вестите да бидат видливо прикажани
 • Веб страницата да овозможува HTTPS протокол.
 • Вестите на веб страницата да се отвараат за помалку од 5 секунди.
 • Доколку вашата страница објавува дневно-политички информативни вести на видливо место мора да биде поставен импресиум а страницата да биде основана од правно лице
 • Доколку било која веб страница која е веќе дел од изворите на ИНФО 24 | Агрегатор на вести во последниот месец не ја задоволува точката 4) ќе биде отстранета и за повторно додавање ќе биде потребно повторно да аплицира
 • Доколку вашата страница ги исполнува точките 1) до 10), пратете ни е-пошта со потребните податоци